Монгол улсын шадар сайд болон Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан 2016 онд хийгдэх хяналт шалгалтын график төлөвлөгөө

Монгол улсын шадар сайд болон Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын баталсан 2016 онд хийгдэх хяналт шалгалтын график төлөвлөгөө

Албадын дарга нарт

Албадын дарга нарт

Шуурхай утас

Вэб сайтын хандалт

Нийт 39 зочин хандсан байна